Kilpailijan muistilista

JÄSENMAKSUT KUNTOON
Ratsastajilla tulee olla jäsenmaksu sekä kilpailulupa maksettuna, ja vieläpä samaan seuraan, ennen kuin voi osallistua kilpailuihin. Tällä varmistetaan, että kaikilla on kilpailu- ja valmennustilanteet kattava vakuutus voimassa. Muistutuksena: edustusseuraa ei voi vaihtaa kesken kauden. Jäsenmaksulaskuista lisätietoa mahd pian.

KILPAILULUVAT JA HEVOSTEN VUOSIMAKSUT (alue- ja kansalliset kilpailut)
Maksa kilpailulupa sekä hevosen vuosimaksu hyvissä ajoin ennen vuoden ensimmäisiä kilpailuja. Näin varmistat, että maksu on ehtinyt päivittyä rekisteriin ennen kuin ilmoittautuminen KIPA:ssa umpeutuu. KIPA tarkistaa, että jäsenmaksu sekä kilpailulupa ovat maksettu samaan seuraan.

Vuoden 2021 kilpailuluvat tulevat myyntiin vuodenvaihteen jälkeen - jatkossa luvat ostetaan  Kipasta .

Ratsastaja on aina itse vastuussa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta (alle 15-vuotiaiden osalta vastuussa on huoltaja). Ratsastajan tulee kilpailuihin osallistuessaan olla ratsastustaidoiltaan, sääntötuntemukseltaan ja käytöstavoiltaan kyseisen kilpailun vaatimalla tasolla. Kilpailusäännöissä on määritelty nk. kvaalisäännöt, joiden mukaan kilpailijat etenevät tasolta toiselle. Mikäli kilpailijalta puuttuu vaadittu kvaali, ovat tulokset mitättömät. Ratsastajan tulee tutustua oman lajinsa kvaalisääntöihin sääntöjen kohdassa "osallistumisoikeus" 

Lisätietoja kilpailuluvista: https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailijalle/kilpailuluvat/

HEVOSTEN ROKOTUKSET
Kilpailusääntöjen yleisen osan (KSI, § 19) mukaan kaikki hevoset, joilla aiotaan osallistua kansallisiin tai aluekilpailuihin on rokotettava hevosinfluenssaa vastaan SRL:n ohjeiden mukaisesti. Rokotustodistus on pyydettäessä esitettävä kilpailukansliassa tai kilpailujen eläinlääkärille. Jos hevosen voimassa olevaa rokotustodistusta ei esitetä, hevonen ei voi saapua kilpailualueella eikä se voi osallistua kilpailuun.
Jos kansallisen/aluekilpailun yhteydessä järjestetään alemman tason kilpailuluokkia, on myös näihin luokkiin osallistuvien hevosten oltava rokotettu SRL:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa rokotusmääräyksistä: https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailijalle/ohjeita-kilpailijalle/

HEVOSTEN UUDET FEI PASSIT JA REKISTERÖINNIT – MIKROSIRU VAADITAAN
(koskee vain hevosia, jotka kilpailevat kansainvälisellä tasolla)
FEI vaatii kaikilta hevosilta mikrosirun, jotka lisätään ensimmäistä kertaa FEI:n rekisteriin. FEI passi/FEI rekisteröinti voidaan myöntää vain sellaisille hevosille, joiden EU-passiin on merkitty mikrosirun numero.