SRL seuratiedote joulukuulta ilmestynyt

14.12.2014

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/58058_Sahkoinen_seuratiedote_joulukuu_2014.pdf